dich-vu-hau-can-logistics

Dịch Vụ Logistics – Giải Pháp Hậu Cần Cho Ngành Công Nghiệp

Logistics hay dịch vụ Logistics là một những thuật ngữ đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản Logistics là chuỗi hoạt động phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, vận chuyển nguyên liệu đến nơi sản xuất,… Logistics có…

giải pháp cắt giảm chi phí

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn? 

Năm 2022, nhiều doanh nghiệp rơi vào thế khó khi “khát” đơn hàng, doanh thu đi xuống. Nếu một số doanh nghiệp chọn cắt giảm nhân sự để giảm bớt gánh nặng tài chính, thì số khác quyết định thu hẹp quy mô văn phòng, cắt giảm những khoản phí không cần thiết để vượt…