seal-container-la-gi-1

Seal container là gì? Các loại seal container được sử dụng phổ biến hiện nay

Thùng container là công cụ dùng để chứa đựng và bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Hiện nay thùng container được dùng vô cùng phổ biến trong vận tải hàng hóa trong mọi phương thức vận chuyển. Khi vận chuyển hàng hóa trong container để tránh tình trạng mất…