SEC Warehouse tham gia Diễn đàn thường niên lần thứ 4 của APEC về tài trợ chuỗi cung ứng châu Á – Thái Bình Dương

Hội nghị thường niên lần thứ tư về tài trợ chuỗi cung ứng ở châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Ngày 11/11/2019, hội nghị thường niên lần thứ tư về tài trợ chuỗi cung ứng ở châu Á – Thái Bình Dương (APEC) với nội dung “Phát triển thị trường tài trợ chuỗi cung…