Bộ Công thương đề nghị giảm phí kho bãi, phí lưu container cho doanh nghiệp

Mới đây, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị các hiệp hội logistics, khai thác vận tải biển… xem xét việc giảm phí lưu kho bãi, phí lưu container đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.  Ngày 10/08/2021, Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương vừa có…

uy-thac-nhap-khau-1

Ủy thác nhập khẩu là gì? Các thông tin liên quan đến ủy thác nhập khẩu 

Hiện nay nhiều doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng hoá nhưng không thực hiện phải sử dụng hình thức ủy thác nhập khẩu cho một doanh nghiệp khác thay thế mình thực hiện. Vậy ủy thác nhập khẩu là gì? Các thông tin nào liên quan đến ủy thác xuất nhập khẩu? Cùng SEC Warehouse…