Giấy chứng nhận xuất xưởng là gì? Các thông tin liên quan đến giấy chứng nhận xuất xưởng

Giấy chứng nhận xuất xưởng là một loại giấy tờ rất quan trọng đối với việc lưu thông hàng hóa. Thông qua giấy chứng chỉ xuất xưởng của doanh nghiệp giúp khách hàng có thể biết được nguồn gốc, xuất xứ, thật hay giả. Vậy giấy chứng nhận xuất xưởng là gì? Các thông tin…